söndag 22 mars 2020

Månadsmöte 30/3 Inställt

Som läget är nu med Coronavirus
kommer vi inte ha något månadsmöte.
Då många av våra medlemmar hör till
riskgruppen så vill vi inte riskera något.

Vi kommer att följa utvecklingen och
återkomma med info när vi återupptar mötena.

Mvh: vice Ordförande
Jerry Isaksson

Hoppas alla våra medlemmar får vara friska.